Louhimo

”Lastenkulttuurikeskus Louhimo

Louhimo on Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden musiikkiin erikoistunut lastenkulttuurikeskus. Toiminta-alue käsittää Seinäjoen, Ilmajoen ja Kurikan.

Louhimon toiminta-ajatuksena on työskennellä lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi tuottamalla heille laadukkaita taide- ja kulttuuripalveluja sekä tekemällä heidän kanssaan taidetta ja kulttuuria. Toiminnan arvoissa tärkeänä kohtana on kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen. Vaikka toimintamme on usein aikuisten tuottamaa, se on ennen kaikkea lapsilähtöistä ja lasten ja nuorten omia taiteellisia tarpeita kunnioittavaa.

Keskeisiä toimintatapoja ovat musiikintekotyöpajat, innoittava bänditoiminta, taiteenharrastajien kohtauttaminen ja innostaminen, sirkustyöpajat, monitaiteiset projektit, erityisryhmien parissa työskentely, esiintymistilaisuudet nuorille, musiikkisisältöisten menetelmäoppaiden julkaisutoiminta sekä laaja opetusmateriaalipankki kotisivuilla.

Louhimo on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen. Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten yhdistys, joka vahvistaa lastenkulttuurialan osaamista ja tunnettuutta valtakunnallisesti. Liitto toimii jäsentensä yhteistyöelimenä, hallinnoi hankkeita ja tarjoaa lastenkulttuuritoimijoille verkostoitumismahdollisuuksia.

Louhimoa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Louhimon toiminta-alueen kunnat.”

Toimitila

A210
Kerroskartat löytyvät täältä.

Yhteystiedot

Tuomo Kallio
Lastenkulttuurikoordinaattori
Lastenkulttuurikeskus Louhimo
Vaasantie 11, 60100 Seinäjoki
puh. 040 7748564
tuomo.kallio@seinajoki.fi

www.louhimo.com