Taideyliopiston Sibelius-Akatemia (SibA)

Toimiala

Musiikin koulutus, tutkimus ja kehittäminen, konserttien järjestäminen.

Toimitila

A201/202/204/206/207
Kerroskartat löytyvät täältä.

Esittely

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö toteuttaa täydennys- ja maisterikoulutusta ja on aktiivinen musiikin ja luovien alojen tutkimus- ja kehitystyön toimija. Sibelius-Akatemia järjestää myös konsertteja, seminaareja ja työpajoja. Seinäjoen yksikkö on perustettu vuonna 1991 ja se on osa Seinäjoen yliopistokeskusta.

Koulutus: Seinäjoen yksikössä toteutetaan aikuiskoulutusta niin täydennyskoulutuksena kuin tutkintoon johtavana kahden vuoden populaari- ja kansanmusiikin Rytmimaisterikoulutuksenakin. Säännöllistä soitonopetusta ei Seinäjoen yksikössä järjestetä.

Taiteellinen toiminta: Sibelius-Akatemian taiteellinen toiminta Seinäjoen yksikössä muodostuu konserteista, klubeista, festivaaleista ja taiteellisesta tutkimuksesta. Konserttitoimintaa toteutetaan mm. Viriä!-kansanmusiikkiklubien sekä kesäisin soitinkurssien päätöskonserttien muodossa.

Kehittäminen: Kehittämistoiminta on laajaa ja erityisesti alueen tarpeet huomioivaa. Toiminnan painopiste on rytmimusiikin edistämisessä ja tapahtumatuottamisessa. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö on yksi valtakunnallisen musiikkialan ammattilaistapahtuma MARSin päätoteuttajista ja perustajaorganisaatioista. SibA vetää myös alueen musiikkitoimijoiden yhteistyöfoorumi Rytmimusiikkiverkostoa.

Tutkimus: Tutkimustoimintaa toteutetaan osana maakunnan tutkimus- ja kehittämistyötä vahvistavaa Epanet-verkostoa. Tutkimusta johtaa populaarimusiikin tutkimusprofessuuri. Seinäjoelta tohtoreiksi ovat väitelleet Piia Kleemola-Välimäki (2011) sekä Saijaleena Rantanen (2013).

Yhteystiedot

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
Vaasantie 11, 60100 Seinäjoki
puh. 040 710 4327
siba.seinajoki@uniarts.fi

www.uniarts.fi/seinajoki

www.facebook.com/SibeliusAkatemia.Seinajoki